Prawo w Polsce - Warszawa

Prawo w Polsce jak każde prawo, jest dość skomplikowane i zagmatwane. Biorąc pod uwagę fakt, że nas wszystkich obowiązują normy prawne, jesteśmy de facto zmuszeni do znajomości podstawowych reguł prawnych z różnych jego dziedzin. Często zdarza się, że nieświadomi popełniamy wykroczenie lub co gorsza przestępstwo, właśnie z powodu nieznajomości prawa - kiedy byśmy je w danym momencie znali i mieli świadomość konsekwencji, które nam grożą za poszczególne występki, nigdy byśmy nie podjęli się takich działań. W takich przypadkach zwykle nie tylko nie braliśmy pod uwagę faktu łamania prawa, ale równocześnie byliśmy przekonani, że w żaden sposób nie czynimy nikomu szkody. Dlatego też warto znać niektóre pułapki prawne, wiedzieć, jak sobie radzić w konflikcie z prawem w Polsce, czego spodziewać się po adwokacie, prokuratorze, Policji i innych służb związanych bezpośrednio lub pośrednio z prawem. Mamy nadzieję, że przybliżymy choć w najmniejszym stopniu prawo panujące w kraju.